Docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. je uznávaným oftalmochirurgem. Specializuje se na operace šedého zákalu, chirurgické odstranění dioptrických vad či operace odchlípení sítnice. Dále se zabývá léčbou zeleného zákalu a diagnostikou šilhání u dospělých pacientů. Oční chirurgii se věnuje již 25 let a během své praxe provedla na 10 tisíc očních operací.

Vzdělání a zkušenosti

Docentka Skorkovská vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity J.E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Atestační zkoušku prvního stupně v oboru Oftalmologie složila v roce 1984. Atestaci druhého stupně pak získala v roce 1988.

Primářka Skorkovská pracovala na Oční klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako sekundární lékař. V roce 1989 se stala odborným asistentem Oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

Titul kandidát lékařských věd jí byl udělen již roku 1993 a v roce 2009 byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství. Mezi lety 2009 až 2015 působila jako primářka soukromé kliniky v Brně.

Současně byla řešitelkou grantu IGA MZ ČR na téma Stanovení optimální kombinace strukturálních a funkčních vyšetřovacích metod pro diagnostiku a sledování glaukomu.

Odborné zaměření

Specializací docentky Skorkovské jsou operace šedého zákalu, operace glaukomu, operace odchlípení sítnice, oční traumatologie, refrakční chirurgie a diagnostika šilhání u dospělých.

Její odborný zájem zahrnuje mnoho témat, z nejdůležitějších pak diagnostiku neurooftalmologických onemocnění, glaukom a elektrofyziologické metody (od r. 1992 byla vedoucí elektrofyziologické laboratoře Oční kliniky FN u sv. Anny v Brně).

Zahraniční stáže, jež absolvovala v Tübingenu, Mnichově a Vídni, byly zaměřeny na chirurgii předního a zadního očního segmentu.

 

 

Členství v odborných společnostech

  • Česká glaukomová společnost
  • Česká oftalmologická společnost
  • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
  • European Society for Vision and Eye Research

Kontaktujte Oční kliniku NeoVize

NeoVize – oční klinika v Brně – www.neovize.cz